Gas Inzethaarden
                                             

 


Gas inzethaarden

Gesloten toestellen:
Deze zijn hermetisch gesloten ten opzichte van de ruimte waarin ze geïnstalleerd zijn en halen hun lucht rechtstreeks van buiten via een concentrische buis Ø 100/150, die zowel in de schoorsteen kan geplaatst worden als door een dak of een buitenmuur. De verbrande gassen worden afgevoerd door de binnenste buis van dezelfde buis. Er hoeft in de kamer geen extra verluchting te worden voorzien.

Open toestellen:
Deze worden uitsluitend aangesloten op een schoorsteen en nemen de lucht voor de verbranding uit de ruimte waarin ze staan. De wet voorziet dat wie een open toestel installeert ook een beluchtingsrooster moet plaatsen in dezelfde ruimte om de toevoer van verse lucht te verzekeren. Ze zijn voorzien van een thermische terugslagbeveiliging. Deze schakelt het toestel uit bij onvoldoende trek of terugslag in de schoorsteen. Indien om welke reden dan ook de waakvlam dooft, onderbreekt een ingebouwd veiligheidssysteem onmiddellijk en automatisch de gastoevoer.

Naargelang het type zijn ze uitgerust met een modulerende thermostaat of met een elektronische RF-afstandsbediening

Copyright 2019 by Haardhuys   |  Privacybeleid